Om SST

Om SST

Information från SST:s hemsida:

Myndigheten för stöd till trossamfund SST ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

I myndighetens uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

  • ge allmänt stöd till trossamfunden
  • samordna samfundens roll i krisberedskapsfrågor
  • vara ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
  • vara ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor