Årsmöte och val av ny styrelsen

Möte på Dandryds sjukhus om andligvård

Möte på Karolinska sjukhus om andligvård

Möte med KID

Möte med Sensus