Medlemsföreningar

ISS grundades 1991 och består av 53 föreningar och betjänar Ca. 35,000 registrerade medlemmar.

ISS tillskriver medlemsföreningarna suveränitet och självständighet i deras arbete, under det att medlemsföreningar åtar sig att arbeta inom ramen för ISSs stadgar.

Medlemsföreningar

1 Svenska Islamiska Unionen S.I.U Järfälla
2 Association of Islamic Unity A.I.U Uppsala
3 Arabisk förening Al-Rassol Karlskrona
4 Alqaem Förening i Karlskrona Karlskrona
5 Al-Welaa förening Angered
6 Al- Noor föreningen Angered
7 Månen förening Angered
8 Yas Göteborg
9 Kawthar Kulturell förening Göteborg
10 Ahlol-Beyt Kultur förening Hammarö
11 Mahdi Al Montazar kulturförening Karlstad
12 Al-Hadi kulturförening Kristianstad
13 Al Hassan kulturförening Kristianstad
14 Alwehde förening Kristianstad
15 Arabiska Familjsällskapet Helsingborg
16 Alkarbalaeia Kulturförening Skärholmen
17 Al- Jawadein kultur & idrottsförening Skärholmen
18 Nordic Islamic Culture Centre Skärholmen
19 AlHaidria förening Vårby
20 Afghanistan Shia Kulturförening Vårby
21 Ahel-Al Jana Bandhagen
22 Al-Zahraa förening Västerås
23 Al-Hawraa Zainab Västerås
24 Alzahraa förening Borås
25 Ahl Al-Beit Center i Örebro Örebro
26 Karbala Center Örebro
27 Arabiska Vänskapsförening Motala
28 Växjö Integrationsförening Växjö
29 Al Rasol föreningen Växjö
30 De Väntades Islamiska församling Uddevalla
31 Husseinyt Al-Zahra kulturförening Eskilstuna
32 Islamiska föreningen i Gävle Gävle
33 Alnoor Islamisk förening Gävle
34 Irak Kulturs Center Norrköping
35 Libanesiska Kulturföreningen i Malmö Malmö
36 Shiitiska församlingen i Malmö Malmö
37 Vänskapscenter föreningen Malmö
38 Religion & Kulturhus Linköping
39 Södra Dalarna Islamiska Kulturcenter Avesta
40 Shia Församling Jönköping Jönköping
41 Islamisk kulturförening i Åmål Åmål
42 Irakiska föreningen i Lycksele Lycksele
43 Afghansk kulturcenter i norra Sverige Luleå
44 Ahlebait Islamiska Center Bollnäs
45 Al Hassan Islamiska Kultur Huset Trollhättan
46 Vimmerby Afghanska förening Vimmerby
47 Gemenskap och kulturell förening Kristinehamn
48 Ahlulbait kultur förening Trollhättan
49 Al-Mustafa föreningen Karlshamn
50 Samen föreningen Kristianstad
51 Forat förening Malmö
52 Imam mehdi Muslimsk kulturförening Kristianstad
53 Imam Welfare förening Malmö
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1

Svenska Islamiska Unionen S.I.U

2

Svenska Islamiska Unionen S.I.U

3

Arabisk förening Al-Rassol

4

Alqaem Förening i Karlskrona

5

Al-Welaa förening

6

Al- Noor föreningen

7

Månen förening

8

Yas

9

Kawthar Kulturell förening

10

Ahlol-Beyt Kultur förening

11

Mahdi Al Montazar kulturförening

12

Al-Hadi kulturförening

13

Al Hassan kulturförening

14

Alwehde förening

15

Arabiska Familjällskapet

16

Alkarbalaeia Kulturförening

17

Al- Jawadein kultur & idrottsförening

18

Nordic Islamic Culture Centre

19

AlHaidria förening

20

Afghanistan Shia Kulturförening

21

Ahel-Al Jana

22

Al-Zahraa förening

23

Al-Hawraa Zainab

24

Alzahraa förening

25

Ahl Al-Beit Center i Örebro

26

Karbala Center

27

Arabiska Vänskapsförening

28

Växjö Integrationsförening

29

Al Rasol föreningen

30

De Väntades Islamiska församling

31

Husseinyt Al-Zahra kulturförening

32

Islamiska föreningen i Gävle

33

Alnoor Islamisk förening

34

Irak Kulturs Center

35

Libanesiska Kulturföreningen i Malmö

36

Shiitiska församlingen i Malmö

37

Vänskapscenter föreningen

38

Religion & Kulturhus

39

Södra Dalarna Islamiska Kulturcenter

40

Shia Församling Jönköping

41

Islamisk kulturförening i Åmål

42

Irakiska föreningen i Lycksele

43

Afghansk kulturcenter i norra Sverige

44

Ahlebait Islamiska Center

45

Al Hassan Islamiska Kultur Huset

46

Vimmerby Afghanska förening

47

Gemenskap och kulturell förening

48

Ahlulbait kultur förening

49

Al-Mustafa föreningen