Islamiska Shiasamfunden i Sverige, årsmöte, Västerås