Pressmeddelande i samband med eskalerade konflikter mellan israeler och palestinier

Under de senaste dagarna har världen bevittnat fruktansvärda attacker mot oskyldiga människor, varav många är äldre, kvinnor och barn, är det mycket angeläget för oss från Islamiska Shiasamfunden i Sverige att uttala oss och att få fördöma det avskyvärda våld som nu pågår. 

Shiasamfunden i Sverige är ett politiskt obundet religiöst samfund. Vi lägger oss inte i det politiska skeendet och uttalar oss enbart ur den moraliska och religiösa aspekten. 

Shiasamfunden står för en värld fri från våld och fördömer därmed attacker som riktar sig mot oskyldiga, och som orsakar förstörelse och lidande.

Det är av yttersta vikt att situationen nu snabbt kan lugnas ner, den här konflikten drabbar så många oskyldiga människor; kvinnor och barn – hela familjer.  

Vi är emot våld mot oskyldiga människor oavsett vilken etnisk eller religiös bakgrund människor har och våra tankar går till alla drabbade. Vi ber att konflikten snabbt tar slut. 

Vi ber också för att människor ska få leva sina liv i fred.

Islamiska Shiasamfunden i Sverige

2023-10-14

Islamiska Samarbetsrådet: Att bränna koranen är ett hatbrott och ett angrepp mot muslimer!

Idag, på offerhögtiden Eid Al Adha, har vi tyvärr bevittnat ett chockerande angrepp och hatbrott mot muslimer vid Stockholms Moské. Islamiska Samarbetsrådet, ISR, fördömer starkt detta angrepp och den bristande reaktionen från myndigheterna.
Att ett hatbrott har ägt rum på en så viktig helgdag för muslimer som Eid Al Adha är oerhört smärtsamt och provocerande. Det är en tid då muslimer samlas för att fira och utöva sin religion i gemenskap och fred. Polisens tillåtelse av detta hatbrott att ske utanför moskén visar en avsaknad av respekt för våra religiösa och kulturella rättigheter.
Det är polisens och myndigheternas uppdrag att skydda och säkerställa tryggheten för alla religiösa minoriteter i vårt samhälle. Det är deras ansvar att förhindra hatbrott och skapa en miljö där alla kan utöva sin religion fritt och utan rädsla för förföljelse.
Detta hatbrott är en manifestation av den ökande islamofobin och rasismen i Sverige. Vi ser med stor oro på hur antimuslimska krafter normaliseras och sprids i det offentliga rummet. Det är dags för vårt samhälle att ta itu med denna oroande utveckling och vidta åtgärder för att motverka hat och diskriminering.
Vi kommer att fortsätta att arbeta mot islamofobi och rasism genom att främja medvetenhet, utbildning och dialog. Vi kommer också att fortsätta våra samtal med relevanta myndigheter och civilsamhällesorganisationer för att skapa en tryggare och mer inkluderande miljö för alla.
Låt oss på denna heliga dag enas i vår fördömelse av hatbrott samt återuppliva vårt engagemang för att bygga en respektfull samexistens i Sverige.

 

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS)
Sveriges Muslimska Förbund (SMF)
Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS)
Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS)

Stockholm, 28 juni 2023

Möte på Dandryds sjukhus om andligvård

Möte på Karolinska sjukhus om andligvård

Möte med KID

Möte med shiamuslimska persisktalande föreningar i Sverige

Möte med SST om konferensplanering mars 2018

Möte med Sensus

Möte om översyn av statens stöd till trossamfund