Sakråd om islamofobi, kulturdepartement

Islamiska Samarbetsrådet möte, SST, Alvik

Islamiska Shiasamfunden i Sverige, årsmöte, Västerås