Möte med Sensus

Möte om översyn av statens stöd till trossamfund

Seminarium om andligvård – Munchenbryggeriet

Sakråd om islamofobi, kulturdepartement

Islamiska Samarbetsrådet möte, SST, Alvik

Islamiska Shiasamfunden i Sverige, årsmöte, Västerås