Islamiska Samarbetsrådet: Att bränna koranen är ett hatbrott och ett angrepp mot muslimer!

Idag, på offerhögtiden Eid Al Adha, har vi tyvärr bevittnat ett chockerande angrepp och hatbrott mot muslimer vid Stockholms Moské. Islamiska Samarbetsrådet, ISR, fördömer starkt detta angrepp och den bristande reaktionen från myndigheterna.
Att ett hatbrott har ägt rum på en så viktig helgdag för muslimer som Eid Al Adha är oerhört smärtsamt och provocerande. Det är en tid då muslimer samlas för att fira och utöva sin religion i gemenskap och fred. Polisens tillåtelse av detta hatbrott att ske utanför moskén visar en avsaknad av respekt för våra religiösa och kulturella rättigheter.
Det är polisens och myndigheternas uppdrag att skydda och säkerställa tryggheten för alla religiösa minoriteter i vårt samhälle. Det är deras ansvar att förhindra hatbrott och skapa en miljö där alla kan utöva sin religion fritt och utan rädsla för förföljelse.
Detta hatbrott är en manifestation av den ökande islamofobin och rasismen i Sverige. Vi ser med stor oro på hur antimuslimska krafter normaliseras och sprids i det offentliga rummet. Det är dags för vårt samhälle att ta itu med denna oroande utveckling och vidta åtgärder för att motverka hat och diskriminering.
Vi kommer att fortsätta att arbeta mot islamofobi och rasism genom att främja medvetenhet, utbildning och dialog. Vi kommer också att fortsätta våra samtal med relevanta myndigheter och civilsamhällesorganisationer för att skapa en tryggare och mer inkluderande miljö för alla.
Låt oss på denna heliga dag enas i vår fördömelse av hatbrott samt återuppliva vårt engagemang för att bygga en respektfull samexistens i Sverige.

 

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS)
Sveriges Muslimska Förbund (SMF)
Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS)
Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS)

Stockholm, 28 juni 2023