Vad är moskéavgiften?

Moskéavgiften är en avgift som är frivillig för alla individer som vill stödja Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS). Innan år 2000, då staten och Svenska kyrkan skiljdes åt, kallades moskéavgiften för kyrkoskatten. Moskéavgiften uppgår till 0,7 % av din inkomst av tjänst eller pension. Den exakta moskéavgiften till ISS beror på hur hög din inkomst är och justeras från år till år.

Vad innebär det att ISS får skatteuppbördshjälp av staten?

Alla som finns i vårt register, som fyllt 18 år och har beskattningsbar inkomst av tjänst, samt är folkbokförda i Sverige och har fyllt i ”medgivande” blanketten betalar sin moskéavgift genom att den dras månatligen från inkomsten, precis som den vanliga skatten. Detta framgår på den deklarationsblankett som alla skattepliktiga medborgare får sig tillsända av Skattemyndigheten i mars/april varje år.

Vad går moskéavgiften till?

Moskéavgiften gör det möjligt för oss att få en stabil ekonomi och den största delen går till församlingar och nationell själavård. Det finns många olika uppgifter som vi har gemensamt ansvar för och många uppgifter som en församling inte klarar av att sköta själv. Dessa uppgifter – såsom firande av högtider, imamlöner, hyror, underhåll av byggnader och aktiviteter – får vi tillsammans dela ansvaret för. Moskéavgiften används också för att bygga moskéer och samlingslokaler samt avlöna imamer och predikanter. Dessutom ges anslag till biståndsorganisationen.

Hur gör jag för att ge moskéavgift till min församling?

Fyll i Medgivande för moskéavgift och skicka in den till ISS. Medgivande blanketten finns i vår hemsida också www.shiasamfund.se

Vilken församling kan få min moskéavgift?

Den församling som du tillhör eller är aktiv i, och den anslutit sig till trossamfundet ISS.

Hur hög är moskéavgiften i ISS?

Moskéavgiften uppgår till 0,7 % av din beskattningsbara inkomst. Varje år redovisas given summa i slutskattebeskedet.

Hur ska man se på moskéavgiften i förhållande till Khums?

Vi ser moskéavgiften som ett komplement till vårt vanliga givande, inte en ersättning. Vi tror att Khums är en obligatorisk utgift enligt shiaislam. Om man vill att moskéavgiften ska räknas som en del av Khums då måste man samråda med sin religiösa ledare och informera församlingen om det.

Hur fördelas pengarna från moskéavgiften?

När pengarna för moskéavgiften kommer från Skattemyndigheten sker först en avräkning för den administrativa hanteringen, bland annat med registersystem och informationsinsats riktad till församlingar och medlemmar samt en avräkning för avgiften till Skatteverket (21 kronor per medgivande). Därefter sker en fördelning.

Vem får reda på vart jag ger min moskéavgift?

ISS’s personal har tystnadsplikt. Skattemyndigheterna har 70 års sekretess på uppgiften om vilket trossamfund du stöder.

Måste jag vara medlem i ISS för att kunna bidra med min moskéavgift?

Nej, det spelar ingen roll om du är medlem i ISS, någon annat samfund eller inte är medlem i något samfund över huvudtaget. Du kan ändå välja att ge moskéavgift till ISS, och kan självklart även välja vilken lokal församling som eventuellt skall stödjas.

Hur överförs moskéavgiften?

Överföringen sker automatiskt genom Skatteverket.

Kan jag ångra mig?

Ja, men ditt beslut gäller ett år i taget. Ändringar ska meddelas senast 31 oktober året innan moskéavgiften ges till ISS.

Vad är ”begravningsavgiften”?

Begravningsavgiften är en obligatorisk avgift som alla svenska medborgare betalar, oavsett eventuell församlingstillhörighet. Den varierar mellan olika församlingar, från 0,065 % till 0,76 % av inkomst av tjänst (siffror från 2012). Begravningsavgiften bekostar och ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, förvaring av stoftet, lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni om så önskas samt skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor.