Det Sverige vi känner saboteras av inhemska krafter som vill det svenska samhället illa.

Det avståndstagande från olika länder som Sverige nu möter är större och allvarligare än någonsin. Från Islamiska Shiasamfunden i Sverige tar vi direkt avstånd från och fördömer koran bränningen. De krafter som ligger bakom detta orsakar Sverige och det svenska folket stor skada.

Vi vill betona att vi från de Islamiska Shiasamfunden i Sverige är för yttrandefrihet, men det är helt tydligt en grundlag som behöver skyddas från krafter som vill den illa. Vi fördömer det sätt man missbrukar en grundlagsskyddad frihet för att i egna intressen skapa kaos, hat, splittring och islamofobi i vårt samhälle.

De muslimer som bor och verkar i Sverige, cirka 10 procent av Sveriges befolkning, står bakom den svenska yttrandefriheten. Vi bryr oss om Sveriges säkerhet och det ligger å alla oss som bor i Sverige att skydda svenska samhället från allt onda.  

Att krafterna bakom koran bränningen visar sig ha direkt koppling till de politiska intressen som styr Sverige, gör detta extra allvarligt. Att bränna koranen är visserligen en allvarlig provokation mot de muslimska samfunden världen över, men också mot det svenska samhället. För Sverige och det svenska folket blir priset väldigt högt. Sveriges politiker och folk behöver öppna ögonen för vem och vilka krafter som verkligen vill Sverige och det svenska samhället illa.

Att bränna koraner i yttrandefrihetens namn har skett tidigare i Sverige. Våra samfund fördömde handlingen då och vi fördömer den nu. För oss blir det extra starkt då vi upplever det som en skändning och en förolämpning mot det heligaste vi som muslimer har, vår heliga bok. Men vi skulle fördöma det även om det handlade om att bränna andra heliga skrifter. 

Att skända och förolämpa religioners heliga skrifter är inget annat än att medvetet skymfa, kränka och såra religiösa människor runt om i världen. Vi må vara oense om vilken religion som är den sanna men i religionsfrihetens namn så ingår också att visa respekt gentemot andra religioner – och man bränner inte böcker.

Att i yttrandefrihetens namn vara kritisk och tycka illa om andras religioner är en sak, men att medvetet provocera för att i egna intressen smutskasta Sverige och orsaka politisk kaos handlar snarare om sabotage mot allt det Sverige är och står för.

Islamiska Shiasamfunden i Sverige